1. povodňový stupeň v Česku

Novinka

Na stanici Chornice (tok Jevíčka) dosiahla hladina vody po daždi úroveň 1. povodňového stupňa.