3 búrky nad Pacifikom

Novinka

K zaujímavej situácii dochádza nad Tichým oceánom. Formovať sa tu začínajú rovno 3 tropické búrky.