3 tromby a tornádo v Rakúsku.Búrky sú pri nás

Novinka

Cez územie Česka, Rakúska a Poľska postupuje rozpadajúci sa frontálny systém. Ten tu prináša časté búrky. Rakúsky Skywarn informoval, že nad Rakúskom sa vyskytli minimálne tri tromby, pričom jedna sa dotkla zeme a ide tak už o tornádo.