Ako sa nazývajú časti búrkového mraku ?

Novinka

Nasledujúci obrázok mohutnej búrkovej oblačnosti pekne vysvetľuje jednotlivé štruktúry búrkového mraku.

img
zdroj: Severe Weather Europe