Ako sa nazývajú časti búrkového mraku ?

- P.M.
Novinka

Nasledujúci obrázok mohutnej búrkovej oblačnosti pekne vysvetľuje jednotlivé štruktúry búrkového mraku.