Ako vznikajú blesky vo vulkanickom prachu ?

- Ľ.F.
Novinka

Už ste niekedy počuli o bleskoch ktoré vznikajú v oblakoch sopečného popolu a prachu ? Ako tieto blesky vznikajú sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Ako vznikajú blesky vo vulkanickom prachu ?

Vulkanická erupcia je jedným z najzaujímavejších javov prebiehajúcich v prírode. Počas erupcie môžeme bežne pozorovať stúpajúci dym prachu a popolu, ojedinele však môžeme v mračnách prachu pozorovať aj blesky. Vznik bleskov v oblakoch sopečného prachu nebol až donedávna preskúmaný a ani v dnešnej dobe nie je úplne pochopený.

Blesky, ktoré sa v oblasti sopečnej erupcie vyskytujú neudierajú do sopky z vedľajšieho búrkového oblaku ale tvoria sa priamo v sopečných mračnách. Dôvodom je ľad a oheň. 

Silné sopečné erupcie vychrlia popol a prach vysoko do atmosféry, kde sa drobné častice stretávajú s teplotami až okolo -20°C (cca vo výške 5000 metrov nad morom). Zamrznuté častice sa navzájom zrážajú a vytvárajú elektrický náboj. Pozitívne a negatívne nabité častice sa postupe od seba oddelia a vzdialenosť medzi nimi sa stane príliš veľká. Výsledkom je výrazný výboj, ktorý môžeme pozorovať ako blesk. 

Blesky sa však nevyskytujú len v obrovských sopečných mračnách. Môžu sa vytvoriť aj pri menších erupciách, kde sa častice prachu a popolu trú s vyvrhnutými horninami podobne ako zamrznuté častice vysoko v troposfére. Častice týmto spôsobom vytvárajú statickú elektrinu a v prípade výboju tak opäť môžeme pozorovať blesk.