AKTUÁLNE: Hranica -30°C pokorená v Česku

Novinka

Ako informovala Amaterská meteorologická spoločnosť, podľa údajov ČHMÚ bola v Českej republike o 21:20 hodine nameraná teplota -30,4°C na stanici Modrava - Rokytská Slať. Aktuálne teplota ešte klesla a pohybuje sa na úrovni -31,5°C. Noc však ešte neskončila a do rána sa stále môže occhladiť. Extrémna zima však nie je len v Modrave. Pod -25°C klesla teplota na staniciach Březník, Pohoří na Šumavě a krušnohorská Rolava.