ANIMÁCIA: Škody po tornáde v Lekárovciach z družice

- Ľ.F.
Novinka

Škody po tornáde, ktoré sa prehnalo obcou Lekárovce je možné pozorovať aj z vesmíru. Na satelitných snímkach z družice Sentinel-2 môžeme pozorovať strhnutú strechu na obilnom sklade.

zdroj: ESA 2018, Contains modified Copernicus data