Animácia búrky nad Nitrou

- Nitra
Novinka

Búrka, ktorá si dnes v Nitre vyžiadala jednu obeť sa nazýva aj pulzná búrka (ľudovo nazývaná búrka z tepla). Tieto búrky vznikajú v prostredí s veľmi slabým strihom vetra.

V tomto prostredí si búrka nedokáže vytvoriť cirkuláciu vzduchu, ktorá by zabezpečila jej dlhšiu životnosť. Jej zostupný prúd postupne preruší výstupný prúd a búrka zanikne. Takéto typy búrok vznikajú bežne počas leta v horských oblastiach ha za krátku dobu dokážu priniesť výdatné zrážky, trvajú priemerne len niekoľko desiatok minút.