Apríl bol v Európe najteplejší v histórii

- P.M.
Novinka

Tohtoročný apríl priniesol extrémne vysoké teploty nielen do Európy, ale aj na celú našu planétu. 

Apríl bol v Európe najteplejší v histórii

Apríl 2018 bol nielen najteplejší v histórii Slovenska, Česka, Rakúska, či Poľska, ale najteplejší bol v celoeurópskom merítku. 

Apríl 2018 bol na celej planéte tretím najteplejším aprílom v histórii meraní s priemernou teplotou odchýlku od priemeru meraní z rokov 1981 až 2010 +0,47 °C. Teplejší bol len apríl roku 2016 s teplotnou odchýlkou +0,69 °C a apríl roku 2017 s +0,51 °C.