Aralské jazero rýchlo vysychá

- Aralské jazero
Novinka
Aralské jazero rýchlo vysychá

Aralské jazero nám ukázalo, ako zásadne sa môže prejaviť vplyv človeka. Jazero, predtým nesúce pomenovanie more je prudko vysychajúce slané jazero v strednej Ázii na hraniciach Kazachstanu a Uzbekistanu.

Od 60. rokov 20. storočia vysychá, lebo podstatná časť vody z riek, ktoré ho zásobujú sa používa na zavlažovanie poľnohospodárskych plôch vytvorených v púšti. Kvalita jeho vody je veľmi zlá, keďže okrem vysokej koncentrácie soli obsahuje značné množstvo hnojív a pesticídov, ktoré jeho prítoky naberajú cestou cez poľnohospodársku krajinu. Ďalší diel znečistenia pripadá na vrub testovania biologických zbraní. Aralské more je dnes spolu s Černobyľom chápané ako synonymum pre ekologickú katastrofu obrovských rozmerov.

Aralské jazero bolo ešte pred 100 rokmi štvrté najväčšie jazero na svete. Po tom ako bolo odsúdené na zánik zasiahol Kazachstan a vybudoval na jazere priehradu medzi severnou a južnou časťou jazera. Či sa efekt dostaví a jazero sa podarí zachrániť je otázne. Na animácii NASA však vidieť, že tento rok hladina vody vzrástla.