Atmosferické rieky

Novinka

Nad Pacifikom možno v aktuálnom období pozorovať takzvané atmosferické rieky. Ide o súvislé líniové oblasti s daždivým počasím. Na animácii kumulovaných úhrnov možno vidieť tiahnúci sa pás výrazných zrážok.