August je v Európe zatiaľ studený

- P.M.
Novinka

Doterajšie mesiace prinášali teploty, ktoré boli nad úrovňou dlhodobých priemerov. August je však zatiaľ o úplne niečom inom. V západnej a v strednej Európe sa teploty za prvé dve augustové dekády pohybovali o 1 až 2°C pod úrovňou dlhodobého priemeru. Teplo bolo len vo východnej Európe. V Rusku sa teploty pohybovali aj o viac než 5°C nad dlhodobým priemerom.