Blesková aktivita v strednej Európe

Novinka

Dnes sa búrky vyskytli predovšetkým v Českej republike a na pohraničí medzi Nemeckom a Poľskom.