Bleskové divadlo v nemeckom Bayerne

- Bavorsko
Novinka

Krásnu kompozíciu nočný bleskov sa podarilo vyhotoviť v nemeckom Bayerne.