Blesky na Hornom Ponitrií

- Ráztočno - P.M.
Novinka

Druhá vlna búrok zasiahla aj Horné Ponitrie.