Blesky na východe

- P.M.
Novinka

Búrky sa dnes vyskytovali aj v Hanušovciach.