Blesky v Bratislave

- Petržalka - Ľ.F.
Novinka

Bratislavou sa prehnala výraznejšia búrka. Takéto blesky sa podarilo zachytiť z Petržalky.