Blízky úder blesku

Novinka

Búrky sú veľmi nevyspytateľným javom a jeden z ich hlavných sprievodných javov sú blesky. Tie neudierajú len priamo pod mračnami ale aj v blízkom okolí. Preto je bezpečnejšie zdržiavať sa počas búrky v príbytkoch.

Another spectacular close call with lightning, this one today in  Georges River, near Sydney. Video: Daniel Dudman and Nick Panayiotou via @sutherland shire - latest news & alerts

Posted by Severe Weather Europe on 31. január 2016