Blýska sa aj na strednom Slovensku

Novinka

Intenzívne búrky sa šíria cez Senec a Trnavu. Medzičasom však búrky vznikajú aj v oblasti Zvolena a severne od Lučenca.