Blýskavica v Komárne

- Komárno - Ľ.F.
Novinka

Vysoká blesková aktivita sprevádza búrky v Podunajskej nížine.