Blýskavica v Komárne

- Komárno
Novinka

Vysoká blesková aktivita sprevádza búrky v Podunajskej nížine.