Bolíviu trápi sucho.Na vodu čakajú aj tri dni

- La Paz
Novinka

Tri oblasti Bolívie bojujú s extrémnym suchom vrátane najväčšieho departmentu La Paz. Sucho v najväčšej miere postihlo 125 000 rodín. Tí sú odkázaní na prídel vody, ktorú dostávajú každé tri dni. Vodu využívajú len na pitie. Hygiena, umývanie a pranie musia ísť bokom. S cieľom zabrániť šíreniu infekcií vyhlásil prezident v postihnutých oblastiach výnimočný stav a ukončil školský rok o dva týždne skôr.

Sucho v regióne La Paz je najväčšie za posledných 25 rokov.

img
na vodu čakajú ľudia v dlhých radoch
img
img
vyschnuté sú najväčšie zásobárne vody