Bow echo v Poľsku

Novinka
Bow echo v Poľsku

Extrémne búrky sformované do tvaru bow echa sa eśte 11. augusta prehnali cez Poľsko. Búrky vyvrátili desiatky tisíc hektárov lesov a spôsobili nevyčísliteľné škody. Takto vyzeral príchod tejto búrky do Ostrówa Mazowieckeho.

img
foto: Artur Gawkowski
img
foto: Artur Gawkowski
img
foto: Artur Gawkowski