Búrka do Bratislavy neprišla

- Bratislava - P.M.
Novinka

Búrka, ktorá sa sformovala nad pohraničím Rakúska sa nakoniec do Bratislavy nedostala a mesto len pokropila.