Búrka do Bratislavy neprišla

- Bratislava
Novinka

Búrka, ktorá sa sformovala nad pohraničím Rakúska sa nakoniec do Bratislavy nedostala a mesto len pokropila.