Búrka na Sibíri spôsobila paniku

- Sibír
Novinka

Búrkový oblak na Sibíri spôsobil veľkú paniku. Veľa ničnetušiacich ľudí si myslelo, že ide o oblak, ktorý vzniká pri silných explóziach. Oblak v tvare hríbu nevzniká len z explózii. Konkrétne tentosa vytvoril pri pulznej búrke, ktorá sa takmer nepohybovala kvôli nulovému strihu vetra. Vstupné prúdy vtedy smerujú nahor a keď dosiahnu rovnovážnu úroveň (angl. EL - equilibrium level) tak sa začínajú "roztekať" do strán. Roztekanie je spôsobené náhlym poklesom teploty v tropopauze. Tento jav práve zabraňuje ďalšej tvorbe oblakov v danej výške a oblaky sú takpovediac tlačené naspäť k zemi. Pokiaľ však prísun vzduchu pokračuje, tak oblaky nemajú na výber a musia sa rozšíriť do strán. Vtedy vzniká práve tento oblak podobajúci sa na hríb alebo odborne tzv. búrková kovadlina.