Búrka nad Aténami

Novinka

Nad Aténami sa aktuálne vyskytujú pomerne výrazné búrky.