Búrka nad Viedňou

- Viedeň
Novinka

Búrka sa už prehnala aj Viedňou a aktuálne postupuje nad naše územie.