Búrka nad Viedňou

- Viedeň
Novinka

Búrka dorazila aj nad Viedeň. Aktuálne postupuje komplex búrok cez východné Rakúsko.

img