Búrkový systém v Austrálii

Novinka

Tlaková níž, ktorá sa aktuálne vyskytuje južne od Austrálie prináša výrazné búrky do pobrežných oblastí. Očakáva sa, že cyklón prejde ďalej na východ a prinesie ďalšie prívalové zrážky na juhovýchod krajiny.

Australia Cyclonic system

Interesting cyclonic system just formed in Australian Southwest coast moving Northeast with many thunderstorms already affecting the Australian coast.

Posted by Only Weather on 9. júl 2016