Búrky aj u nás, ale najmä v Taliansku

- Priabona
Novinka

Včera sa v našej oblasti vyskytlo niekoľko búrok. Zatiaľ čo v našej oblasti boli búrky len slabšej intenzity, tak na severe Talianska prinášali aj nebezpečné sprievodné javy.