Búrky môžu doraziť s príchodom večera

Novinka

Numerické modely ani niekoľko desiatok minút vopred stále nie sú jednotné, čo sa týka dnešnej búrkovej situácie. Niektoré modely očakávajú s príchodom večera vznik silnejších búrok, zatiaľ čo iné očakávajú zlyhanie konvekcie a takmer žiadne zrážky. Aktuálne však máme tri dôležité faktory, ktoré nám dávajú jasnejšie ako by sa situácia mohla vyvíjať.

Nad západné Slovensko sa začína nasúvať predfrontálna oblačnosť. Súčasne s ňou je možné pozorovať vzostup hodnôt rosných bodov z poludňajšej úrovne +13°C k +18°C, čo je len priaznivé pre búrky. 

Súčasne máme k dispozícii sondáže z Viedne a z Prostejova, ktoré sa vyhotovovali o 14:00. Na nich je možné vidieť výrazné hodnoty dynamiky ako helicita, či strih vetra, ktorý je veľmi výrazný aj v spodných vrstvách. Toto všetko nahráva silným búrkam.

Súčasne však sondáže naznačujú vysoké hodnoty inverznej vrstvy a nízke hodnoty instability a práve tieto dva faktory sú kľúčové . Ak by totiž takáto situácia vydržala, tak búrky dnes nemajú žiadnu nádej. Avšak aj numerický model GFS očakával, že pred frontom, kedy sa robila sondáž sa bude vyskytovať výrazná inverzia a hodnoty instability by mali rásť až na fronte. Front by mal byť natoľko výrazný, že túto inverznú vrstvu, ktorá zabraňuje tvorbe búrok by mal preraziť a eliminovať. Sondáž z Prahy, kde sa už nachádza front toto potvrdzuje. Sondáž vykazuje nárast hodnôt instability a žiadnu inverznú vrstvu.

Aktuálne sondáže tak hovoria o jednom. Predfrontálne búrky sa nevyskytnú celkom určite. To však môže byť len a len priaznivé, nakoľko sa energia pre búrky bude hromadiť. Búrky môžeme očakávať len na samotnom fronte. Tie by sa okolo 17:00 podľa niektorých modelov mali začať tvoriť nad Moravou a Rakúskou. Aktuálne studený front postupuje z Čiech nad Moravu.

Búrky by sa tak predsalen mohli začať vo večerných hodinách iniciovať a ak sa tak bude diať, tak búrky budú intenzívnejšie a vytvorí sa celkom určite výrazná búrková línia. Stále však platia varianty, že buď sa dnes búrky nevyskytnú alebo ak začne konvekcia, tak budú výrazné, nakoľko hodnoty dynamiky sú priaznivé. Všetko bude jasné v časovom úseku od 17:00.

img
Inverzná vrstva pred frontom zabraňuje vzniku predfrontálnych búrok
img
Front by však mal inverziu preraziť a hodnoty instability by mali stúpať