Búrky na Česko-Poľskom pohraničí

- Ľ.F.
Novinka

Búrky sa vyskytujú aj v Česko-Poľskom pohraničí, najmä v Dolnosliezskom vojvodstve.