Búrky na Sahare

Novinka

Je to veľmi zriedkavé, no nie nemožné. V srdci Alžírskej púšte, ktorá je súčasťou Sahary sa vyskytli pomerne intenzívne búrky. Situácia je spôsobená silným severným prúdením vo výškach, ktoré pumpuje do oblasti vlhký vzduch. Prízemné vetry zase prekonávajú pohorie Ahaggar, čím stúpajú do výšky a začínajú kondenzovať. Búrkam sa potom vyvinie silný updraft vplyvom prehriatého povrchu. Takéto búrky majú vysokú základňu a produkujú časté downbursty.