Búrky na východe

- P.M.
Novinka

Búrky sa zatiaľ sústreďujú predovšetkým nad severné oblasti východného Slovenska a postupujú smerom k východu.