Búrky na západ prinášajú výrazné zrážky

Novinka

V rámci Malých Karpát sa stále rozširuje mezoškálový konvektívny systém. Nové búrkové jadrá sa iniciujú v rámci orografie vždy juhozápadne. Následne búrky prechádzajú do dažďa. Prší na viacerých miestach severozápadného Slovenska, pričom zrážkové úhrny sa lokálne pohybujú až v desiatkách milimetrov.

Búrky sa budú vyskytovať aj v nasledujúcich hodinách a to predovšetkým na západe a severe Podunajskej nížiny.