Búrky nad Balatonom

- Balaton - P.M.
Novinka

Takto sa búrky prehnali Balatonom: