Búrky obchádzajú Bratislavu

- Bratislava
Novinka

Jedna búrka obišla hlavné mesto severným smerom a druhá teraz obchádza juhom.