Búrky opúšťajú naše územie

Novinka

Búrky vyskytujúce sa na severe ešte prinášajú zrážky do oblasti Tatier a Oravy. Sú sprevádzané vysokou bleskovou aktivitou a silnými zrážkami. Ďalšie búrky sa vyskytujú na krajnom východe, kde sú hlavným sprievodným javom prívalové zrážky. Tie môžu spôsobiť lokálne povodne.