Búrky postupujú

11.07.2019 o 13:23 - Košické Olšany - P.M.
Novinka

Juhozápadne od Košických Oľšian sa dnes vyskytla búrka, na ktorej čele bol shelf cloud, z ktorého sa pravdepodobne vytvorila aj malá tromba (funnel cloud).