Búrky sa uplynulých 24 hodín

- P.M.
Novinka

Búrok v našej oblasti bolo mnoho. U nás sa vyskytli najmä na Spiši.