Búrky sa vyhýbajú Európe

- Ľ.F.
Novinka

V Európe sa dostala do nadvlády mohutná tlaková výš. Tá prináša stabilné počasie na mnohé miesta. Svedčí o tom aj sumácia detegovaných bleskov z dnešného dňa. V celej západnej a strednej Európe nebol detegovaný ani jeden blesk. Blýskalo sa len v oblasti južného Balkánu, južného Talianska, vo východnej Ukrajine a v Rusku.