Búrky v Taliansku

Novinka

Talianskí meteorológovia očakávajú búrky. Na hranici dvoch vzduchových hmôt v tlakovej níži sa bude vzduch destabilizovať. Vhodné podmienky potvrdzujú aj numerické modely, ktoré očakávajú miestami hodnotu CAPE až 1200 J/kg. Vhodný bude taktiež strih vetra. Nebezpečné bude aj mikroklimatické podmienky, ktoré môžu vyvolať tzv. train efekt (regeneratívna tvorba búrkových buniek), čo môže viesť k lokálnym povodniam.