Búrlivý Jadran

Novinka

Intenzívne búrky sa vyskytujú pri Jadrane. Výrazne však prší vo viacerých regiónoch Balkánu a strednej Európy.