Celá Európa teplotne podpriemerná

Novinka

Počasie v uplynulých dňoch prinieslo do Európy vpád studeného vzduchu. Na nižšie priloženej mape teplotných anomálii z uplynulých troch dní vidieť, že teploty boli v celej Európe pod dlhodobým priemerom.