Čerstvý sneh v Krásnej Vsi

- Krásna Ves - Ľ.F.
Novinka

Do rána napadol poprašok aj v obci Krásna Ves v okrese Bánovce nad Bebravou.