Cez naše územie postupujú výrazné zrážky

Novinka

Frontálne rozhranie postupuje cez naše územie a zrážky sú intenzívnejšie ako sa pôvodne očakávalo z čoho určite majú radosť poľnohospodári.