Cyklón Trevor opäť ohrozuje Austráliu

20.03.2019 o 19:26 - P.M.
Novinka

Severným cípom austrálskeho Queenslandu už prešiel cyklón Trevor. Teraz sa opäť dostane nad morskú vodu, ktorá je ešte teplejšia. Očakáva sa preto, že z nej načerpá ďalšiu energiu a cyklón tak zosilnie až na úroveň 3. kategórie.

teplota vody a trasovanie cyklónu, zdroj: tropic.ssec.wisc.edu
teplota vody a trasovanie cyklónu, zdroj: tropic.ssec.wisc.edu
satelitný pohľad a trasovanie cyklónu
satelitný pohľad a trasovanie cyklónu