Dážď ako tornádo

Novinka

Nie všetko vyzerá ako tornádo. Na nižšie priložených obrázkoch môžete vidieť jav podobný tornádu. V skutočnosti ide o dažďovú clonu. Tento jav sa vyskytol v meste Sidney v USA.