December by mal byť zrážkovo bohatý

Novinka

Sezónny beh numerického modelu ECMWF naznačuje, že december by v našej oblasti mal byť slabo zrážkovo nadpriemerný. Bohatšie zrážky sa očakávajú v západnej Európe.