Diabol nad zhoreným lesom

- Marvão
Novinka

V Portugalsku pozorovali takéhoto diablíka, ktorý sa vytvoril nad rozpáleným, zhoreným lesom.