Dnešné búrky

Novinka

Búrky sa dnes vyskytovali a ešte sa aj stále vyskytujú predovšetkým v južnej a vo východnej Európe.